Official title of the project

Wake Tourist Promotion of Archaeological Sites along the road Aquileia-Viminacium, T-PAS

Sectors

Project information

Region / City
Cities
Beograd, Ljubljana
Total budget of programme / project

183490

Implementation period
2010. Jan - 2012. Jan
Partners

Muzej in Galerije mesta Ljubljane, SI Arheološki institut Beograd, RS

Programme/Project objectives

T-PAS projekat se bavi povezivanjem 3 antička rimska grada u Italiji, Sloveniji i Srbiji: Akvileja, Emona (Ljubljana) i Viminacijum (Kostolac). Ova tri arheološka mesta će zajedno raditi na promovisanju rute koja je postojalo još u doba Rimskog Carstva spajajaući Akvileju sa crnim morem ppreko Emone i Viminacijuma. Cilj projekta je osnivanje Evropske mreže arheoloških nalazišta.